Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku
  z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam informacji opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające zapobiec udostępnieniu danych osobom trzecim. Kontrolujemy ich wykonywanie
  i nieustannie sprawdzamy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są dzięki zgodzie wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa uprawniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
  w celu urzeczywistniania zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w niżej wymieniony sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez zbieranie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera dane dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane dostarczone w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zrealizowania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam udostępniła. Osoba ta ma także prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób zauważalny
  i prosty.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do innych witryn. Takie strony internetowe funkcjonują niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis php-projekt.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności jak również regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.