01
Lip
2019

Operatory

Operatory w znaczeniu języków programowania to konstrukcje pozwalające wykonywać operacje na zmiennych. Możemy je ogólnie podzielić na kilka podstawowych rodzajów:

  • operatory arytmetyczne,
  • operatory przypisania,
  • operatory operacji bitowych,
  • operator kontroli błędów,
  • operator wywołania,
  • operatory porównania,
  • operatory logiczne,
  • operator ciągu,
  • operatory inkrementacji i dekrementacji.

Operatory arytmetyczne są najprostszymi ze wszystkich. Zwracają wartość działań takich jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie czy mnożenie. Przeciętny użytkownik komputera zna je najlepiej z pracy w Excelu.

PrzykładNazwaWynik
$a + $bDodawanieSuma $a i $b.
$a – $bOdejmowanieRóżnica $a i $b.
$a * $bMnożenieIloczyn $a i $b.
$a / $bDzielenieIloraz $a i $b (bez reszty).
$a % $bModuloReszta z dzielenia $a przez $b.

Operatory przypisania przypisują jednej zmiennej wartość drugiej zmiennej lub konkretną wartość liczbową.

PrzykładWynik
$a += 2Do zmiennej $a dodane zostanie 2
$a -= 2Od zmiennej $a odjęte zostanie 2
$a *= 2Zmienna $a zostanie pomnożona przez 2
$a /= 2Zmienna $a dodane podzielona przez 2
$a %= 2Zmienna $a przyjmie wartość reszty z dzielenia $a przez 2
$a .= ” dalszy ciąg”Do zmiennej $a na końcu dodany zostanie ciąg ” dalszy ciąg”

Operatory operacji bitowych umożliwiają wykonywanie przesunięć bitowych.

PrzykładNazwaWynik
$a & $bANDUstawiane są bity które są ustawione w obu zmiennych.
$a | $bORUstawiane są bity, które są ustawione w jednej lub drugiej zmiennej.
$a ^ $bXORUstawiane są bity, które są ustawione w jednej lub drugiej zmiennej, ale nie w obu.
~ $aNOTInwerter – ustawiane są bity które nie są ustawione w zmiennej $a i odwrotnie.
$a << $bPrzesunięcie w lewoPrzesuń bity z $a $b-razy w lewo (każdy krok oznacza pomnożenie przez 2)
$a >> $bPrzesunięcie w prawoPrzesuń bity z $a $b-razy w prawo (każdy krok oznacza podzielenie przez 2)

Operator kontroli błędów pozwala samodzielnie prowadzić kontrolę błędów, wyłączając wyświetlanie ostrzeżeń systemowych.

Operator wywołania służy do wywoływania programów zewnętrznych przy pomocy wpisania odpowiedniego polecenia funkcji.

Operatory porównania dają możliwość porównania typu i korzystania z funkcji warunkowych.

PrzykładNazwaWynik
$a == $bRównyPrawda jeśli $a jest równe $b.
$a === $bIdentycznyPrawda jeśli $a jest równe $b i są tego samego typu. (tylko PHP4)
$a != $bNie równePrawda jeśli $a nie jest równe $b.
$a !== $bNie identycznyPrawda jeśli $a nie jest równe $b lub nie są tego samego typu. (tylko PHP4)
$a < $bMniejszePrawda jeśli $a jest mniejsze niż $b.
$a > $bWiększePrawda jeśli $a jest większe niż $b.
$a <= $bMniejsze lub równePrawda jeśli $a jest mniejsze lub równe $b.
$a >= $bWiększe lub równePrawda jeśli $a jest większe lub równe $b.

Operatory logiczne dają możliwość tworzenia instrukcji warunkowych, które łączą kilka warunków.

PrzykładNazwaWynik
$a && $bANDPrawda, jeśli $a i $b są prawdą
$a || $bORPrawda, jeśli $a lub $b są prawdą
! $aNOTPrawda, jeśli $a nie jest prawdą

Operator ciągu służy do łączenia ciągów znaków w całość.

Operatory inkrementacji i dekrementacji zwiększają lub zmniejszają wartość danej zmiennej o 1.

PrzykładNazwaWynik
++$aPreinkrementacjaZwiększa $a o jeden, a następnie zwraca $a.
$a++PostinkrementacjaZwraca $a, a następnie zwiększa $a o jeden.
–$aPredekrementacjaZmniejsza $a o jeden, po czym zwraca $a.
$a–PostdekrementacjaZwraca $a, po czym zmniejsza $a o jeden.

Kurs PHP jest realizowany na potrzeby szkolenia z zakresu pozycjonowania / SEO. Wszystkie umiejętności nabyte podczas kursu są niezwykle przydatne i zostaną przez uczestników wykorzystane do nauki optymalizacji stron oraz sklepów internetowych opartych na najpopularniejszych systemach zarządzania treścią CMS.

Share

Możesz się także zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

six + twenty =