Tablice

Wstęp Tablice są zmiennymi zawierającymi w sobie zbiór zmiennych. Nawias kwadratowy bezpośrednio po nazwie zawiera liczbę. Daje ona dostęp do zmiennych i jest indeksem.  Przy dodawaniu kolejnego wpisu na końcu tabeli należy nie wpisywać indeksu...