Składnia PHP

Oddzielanie instrukcji Składnia języka PHP jest w dużej mierze zapożyczona z języków takich jak C czy Perl, więc podobnie jak w tych dwóch językach, także w PHP instrukcje są od siebie oddzielane przy pomocy średnika...