Operatory

Operatory w znaczeniu języków programowania to konstrukcje pozwalające wykonywać operacje na zmiennych. Możemy je ogólnie podzielić na kilka podstawowych rodzajów: operatory arytmetyczne, operatory przypisania, operatory operacji bitowych, operator kontroli błędów, operator wywołania, operatory porównania, operatory...