Kategoria: Kurs PHP

16
Lip
2019

Podstawy PHP

PHP to język skryptowy wykorzystywany w celu rozszerzania możliwości stron WWW. Jego składnia przypomina uproszczoną wersję języków programowania takich jak C czy też C++.  Osadzanie skryptów PHP Odpowiednie rozszerzenie jest kluczowe, aby serwer WWW rozpoznał...

13
Lip
2019

Składnia PHP

Oddzielanie instrukcji Składnia języka PHP jest w dużej mierze zapożyczona z języków takich jak C czy Perl, więc podobnie jak w tych dwóch językach, także w PHP instrukcje są od siebie oddzielane przy pomocy średnika...

04
Lip
2019

Tablice

Wstęp Tablice są zmiennymi zawierającymi w sobie zbiór zmiennych. Nawias kwadratowy bezpośrednio po nazwie zawiera liczbę. Daje ona dostęp do zmiennych i jest indeksem.  Przy dodawaniu kolejnego wpisu na końcu tabeli należy nie wpisywać indeksu...

01
Lip
2019

Operatory

Operatory w znaczeniu języków programowania to konstrukcje pozwalające wykonywać operacje na zmiennych. Możemy je ogólnie podzielić na kilka podstawowych rodzajów: operatory arytmetyczne, operatory przypisania, operatory operacji bitowych, operator kontroli błędów, operator wywołania, operatory porównania, operatory...